Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu:

- Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināti to dzīves vietā,

- Lai nodrošinātu veselības aprūpes saņemšanas iespēju dzīves vietā, personām ar funkcionālajiem traucējumiem iepriekš jāpiesaka veselības aprūpes pakalpojums pa tālruni +371 28805158 vai e-pastu info@homeopatijascentrs.lv

 
Izstrādājis awtech.lv